EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Новини

 
  ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

   Услугата включва цялостният процес по експониране на пластини за офсетов печат, съгласно настоящата документация за нуждите на Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”. За целите на настоящата поръчка “Експониране” означава - въздействие на дозирано излъчване в регламентиран спектрален диапазон върху светлочувствителния слой от СТР устройство (computer-to-plate), при които експонацията се извършва направо върху алуминиевата пластина, с която се извършва печатът на офсетните машини. Експонирането на пластините за офсетов печат трябва да бъде извършено с експонатор, отговарящ на следните минимални изисквания: да може да продължава работата си дори и с частично дефектна експонираща глава; работа с плаки най-малко със следните параметри: размери: минимален 400 х 510 мм, максимален - 605 х 730 мм. Експонация на СТР трябва да е със следните технически параметри: Разрешаваща способност: 2400 dpi, Растриране: до 300 lpi, както и стохастичен растер до 20 микрона. За изпълнение на дейностите по експонирането на пластините за офсетов печат, определените за потенциални изпълнители трябва да осигурят онлайн система за поръчки, която да позволява проследяване изпълнението на поръчките в реално време; Качествена проверка и корекция на монтажите със средствата на Adobe Acrobat или еквивалентен, даващ възможност за откриване на неправилни цветови пространства, проблемни шрифтове и други неординарни грешки още преди монтаж и експонация; Електронен монтаж със софтуер Heidelberg Signa Station или еквивалентен; Генериране на растрови изображения посредством софтуер Heidelberg Metadimension или еквивалентен; Възможност за експонация на така растрираните изображения и на друг експонатор, без допълнителна обработка на файловете за експонация; Възможност за онлайн преглед на растеризираните файлове; Проявяване с машина за термални плаки, която е със затворен цикъл на консумацията на проявител, вода и гума; Качествен контрол на произведените плаки преди поставянето в плейтсетера, както и визуален контрол и тест за липса на тониране и геометрични изкривявания след проявяване на плаките; Дублиране на всички машини и съоръжения за електронен монтаж, експониране на ОР и проявяване на пластини за офсетов печат. Техническото оборудване на потенциалните изпълнители трябва да позволява и дневен капацитет на експониране на пластини за офсетов печат, не по-малко от 120 плаки от размерите, необходими на възложителя (400 х 510 мм и 605 х 730 мм). НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В РАЗДЕЛ Е–КНИГИ: ПРОЕКТ ДОГОВОР (Abstract), НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ (Abstract) И КСС (Abstract)


 

  Обявена обществена поръчка за доставка на хартия и картон за печат.  НОВИ ПЛОЩИ ПОД НАЕМ ОТДАВА Издателство на БАН „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“ за 2018 г.  1 ноември 2017 г. - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА БУДНИТЕ ДУХОМ


  ИЗЛОЖБА „70 години сп. „Доклади на БАН““

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Щрихи по житейската пътека“, акад Тодор Николов

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Култът към реликвите и чудотворните икони“, чл.-кор. проф. Елка Бакалова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „История на Българската академия на науките. Част първа. 1869-1947 г.

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ХЪРВАТСКИТЕ БУГАРЩИЦИ“ - автор Стефана Стойкова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ПОГЛЕД ОТВЪН“

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книга - „Симеонов сборник“

 
Книги под печат
 

 

 
 

Референтни организации
   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.