EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Новини

 
  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ХЪРВАТСКИТЕ БУГАРЩИЦИ“ - автор Стефана Стойкова

   На 23 февруари 2016 г., в рамките на семинар „ФОЛКЛОРНАТА СЛОВЕСНОСТ – ТРАДИЦИИ, СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ”, организиран от Секция „Антропология на словесните традиции” и Секция „Сравнителни фолклористични изследвания” при ИЕФЕМ – БАН, ще бъде представена книгата на проф. Стефана Стойкова „ХЪРВАТСКИТЕ БУГАРЩИЦИ И ТЕХНИТЕ БЪЛГАРСКИ СЪОТВЕТСТВИЯ“


 
  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Щрихи по житейската пътека“, акад Тодор Николов

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Култът към реликвите и чудотворните икони“, чл.-кор. проф. Елка Бакалова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „История на Българската академия на науките. Част първа. 1869-1947 г.

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ПОГЛЕД ОТВЪН“

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книга - „Симеонов сборник“

 
Книги под печат
   

Референтни организации
   
   
   
   
   
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.