EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Новини

 
  ИЗЛОЖБА „70 години сп. „Доклади на БАН““

   Изложба по случай 70-годишнината на списание „Доклади на БАН“ В списъка на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация фигурира и списанието ДОКЛАДИ НА БАН / COMPTES RENDUS DE L`ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES/ ISSN 1310-1331: ВИНИТИ Реферативен журнал; eLibrary.ru; SCOPUS; THOMSON REUTERS: WEB OF SCIENCE /JCR; zbMATH Картата на потребителите на списанието е особено красноречива! Откриването ще се състои на 10 октомври от 17:00 ч. във фоайето на централната сграда на БАН – ул. „15 ноември“ № 1.


 

  1 ноември 2017 г. - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА БУДНИТЕ ДУХОМ  НОВИ ПЛОЩИ ПОД НАЕМ ОТДАВА Издателство на БАН „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“


  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Щрихи по житейската пътека“, акад Тодор Николов

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Култът към реликвите и чудотворните икони“, чл.-кор. проф. Елка Бакалова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „История на Българската академия на науките. Част първа. 1869-1947 г.

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ХЪРВАТСКИТЕ БУГАРЩИЦИ“ - автор Стефана Стойкова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ПОГЛЕД ОТВЪН“

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книга - „Симеонов сборник“

 
Книги под печат
   

Референтни организации
   
   
   
   
   
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.