EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Новини

 
  НОВИ ПЛОЩИ ПОД НАЕМ ОТДАВА Издателство на БАН „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“ за 2018 г.

   
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ предлага помещение за отдаване под наем.

на ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 5 - складово помещение на 1. етаж, бл. 5, 50 м2.
Месечна наемна цена 3 евро на кв.м. без ДДС.

Документи (молба, заявление) се приемат, считано от 24.01.2018 г., на адрес:
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев“, бл. 6, ст. 202 от 8,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,30ч. до 15,30 ч. всеки работен ден.


 

  О Б Я В А

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“  1 ноември 2017 г. - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА БУДНИТЕ ДУХОМ


  ИЗЛОЖБА „70 години сп. „Доклади на БАН““

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Щрихи по житейската пътека“, акад Тодор Николов

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Култът към реликвите и чудотворните икони“, чл.-кор. проф. Елка Бакалова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „История на Българската академия на науките. Част първа. 1869-1947 г.

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ХЪРВАТСКИТЕ БУГАРЩИЦИ“ - автор Стефана Стойкова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ПОГЛЕД ОТВЪН“

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книга - „Симеонов сборник“

 
Книги под печат
 
Българска народна митология

В монографията „Българска народна митология“ ...


 

 
Чернодробна трансплантация на деца

В монографията се обръща специално ...


 
 

Референтни организации
   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.