EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Обществени поръчки | Открити процедури

Публично състезание с предмет: "Сервиз и доставка на оригинални консумативи за дигитални печатни машини Коника Минолта модел KM Bizhub C6000L - 2 бр" - прекратено

Изпълнени Договори

Процедура по чл. 93б, ал. 2 от ЗОП за сключване на договор въз основа на Рамково споразумение № 1/12.10.2012 г. с предмет: „Доставка на хартия за офсетов и дигитален печат“

Книги под печат
 

 

 
 

Референтни организации
   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.