EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

 
Българска Академия на науките
 
Списание
 
Papers of BAS. Humanities & Social Sciences
 
СЪЮЗ НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ
 
Централна библиотека на БАН
 
abk.bg
 
Books in print
 
Каталог на националната библиотека на Австралия
 
Bowker
 
Literarymarketplace
 
Publishers global
 
ISBN international
 
Open library
 
American Library Directory Online
 
Gales research-centers
 
H.W. Wilson Company
 
Книжное издательство Наука РАН
 
MAIK Nauka/Interperiodica
 
Издательство ФИЗМАТЛИТ
 
portal cz
 
 
Книги под печат
 

 

 
 

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.